Tillsammans för Södertälje är ett nätverk med olika aktörer och engagerade Södertäljebor som jobbar för gemenskap och sammanhållning.

Besök oss på Facebook

Tillsammans för Södertälje är en del av Tillsammansskapet.